ستاره مشرقی

دختر که رسید به "بیست"...

     دختر که نمیرسه به بیست...

 

کی گفته طراحی و نشر جمله معروف "دختر که رسید به بیست..." یک توطیه بی شرمانه استکباری نیست؟!؟!؟!؟!؟سوال

احتمالا این جمله رو جوانی ساخته که میخواسته محبوب 19 ساله شو به ازدواج با خودش ترغیب کنهبازنده

یا زن بابایی که میخواسته متلکی به دختر شوهرش بندازه,چون اگر واقعا از روی دلسوزی می خواسته برای او بگرید آیا سزاوارتر نبود به جای انداختن متلک, خود دختر را بیندازد به کسی؟!؟!!؟!بازندهنیشخند

بی تردید هر جمله را کسی می سازد که از گفتن آن نفعی می برد بنابراین ما هم  ورژن خودمان را ارائه می دهیم تا با بکار گیری آن توسط دوستان کم کم آن را جایگزین جمله توطئه آمیز فوق گردانیم.

ممکن است شما با هر کدام از این جملات مخالف باشیدابرو

اما گفتیم که هر جمله را کسی میسازد که از ان نفع می برد...

شما هم بروید ورژن خودتان را بسازیدچشمکنیشخند

 

دختر که رسید به 20----->هنوز وقت ازدواجش نیستلبخند

دختر که رسید به 21----->کم کم دور و برش بپلکچشمک

دختر که رسید به 22----->دیگه دنبالش بدووووخنده

دختر که رسید به 23----->منتظر مهندسهنیشخند

دختر که رسید به 24----->دست مامانت رو بگیر و بیارچشمک

دختر که رسید به 25---->درست شده شبیه گنجمژه

دختر که رسید به 26---->بیشتر بهش داری کششاز خود راضی

دختر که رسید به 27---->یه وقت دیدی از کفت رفتقهقهه

دختر که رسید به 28---->نباید دنبال case دیگه ای گشتگاوچران

دختر که رسید به 29---->هنوز نگرفتیش بی عرضه؟!خندهقهقهه

دختر که رسید به 30---->شاید بهش برسیخمیازه

دختر که رسید به 31---->خر نمیشه با پول و چکبازنده

دختر که رسید به 32---->به این راحتی ها نمیشه همسر توعینک

دختر که رسید به 33---->دیگه دستت بهش نمی رسه!!!لبخندنیشخند چون اگه می خواست تا حالا ازدواج کرده بودبازنده

 

 

دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩ | ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ | دیبا | نظرات () |

www . night Skin . ir